Teenuste hinnakiri

alates 01.detsembrist 2014.aastal

Finantsraamatupidamine


Teenuse hind määratakse kas kannete/kirjete või tunniarvestuse alusel.
Tasu teenuste eest võib olla kombineeritud variandina või kokkuleppe hinnana.

Kõikidele hindadele lisandub kehtiv käibemaks,
mis hinnakirja kehtestamise ajal on 20 %.


Teenuse pakkumine peamiselt järgnevate programmidega:
(mistõttu võimalik ka erinevad teenuse tasuarvestused)

 • Merit Aktiva – alates 2015.aastast Pilve Merit, mis on üle interneti renditav programm
 • Directo – üle interneti kasutatav renditav programm
 • Hansa-Raama - üle interneti kasutatav renditav programm või kliendi poolt tellitud programmi versioon
 • Merit Aktiva - üle interneti kasutatav renditav programm
 • Navision – kliendi poolt tellitud programmiversioon

1. Pilve Meritis teenuse osutamine

Programm on renditud osaühing AR Tähelend poolt, kasutatav üle interneti, klient saab kokkuleppe alusel kas piiratud õigused kasutamiseks või programmi kasutada lisakasutajana.
 • 1.1 Töö alustamistasu on 64 €
  Töö alustamistasu sisaldab ettevõtte jaoks kataloogi avamist ja kontoplaani kohendamist vastavalt kliendi vajadustele.
 • 1.2 Teenuse hind kannete/kirjete alusel
  Kuni 35 kannet: Tasu 32 - 64 €, olenevalt töö sisust
  Alates 100 - 400 kannet: Tasu 1,50 € kanne
  Üle 400 kande: Kokkuleppe hind. Alates 0,50 € kanne

  Teenustasu sisaldab:
  1. dokumentide sorteerimist ja süstematiseerimist kaustadesse
  2. dokumentide läbikandmist pearaamatus ja pearaamatu igakuiste oluliste väljatrükkide tegemist
  3. kliendi ja tarnija võlgnevuste kohta detailse arvestuse pidamist
  4. põhivara arvestust
  5. põhiaruandlust Maksuametile (KMD- käibemaksudeklaratsioon ja TSD – töötasude ja maksustatavate kulude deklaratsioon)

  Allpool näidistabel teenuse hinna kujunemisest vastavalt kannete arvule.

  Kanded Dokumendid Hind
  1-35 kannet 1-10 dokumenti 32 - 64 €
  35-100 kannet 10-30 dokumenti 64 - 150 €
  100-150 kannet 30-55 dokumenti 150 - 225 €
  150-200 kannet 55-85 dokumenti 225 - 300 €
  200-300 kannet 85-115 dokumenti 300 - 450 €
  300-350 kannet 115-150 dokumenti 450 - 525 €
  350-400 kannet 150-180 dokumenti 525 - 600 €
  400+ kannet kokkuleppe hind, 600+ €

  Selgitus kannete kohta: Tabelis toodud dokumentide arv on orienteeruv, kuna peale arvete tehakse raamatupidamises ka arvestuslikke kandeid (töötasu, põhivara, liisingud jm)
  Selgitus kirjete kohta: iga dokumendi (arve, leping või muu) kohta tuleb kaks kannet või enam, olenevalt dokumendi sisust (tulude, kulude jaotus, tasumised , osalised tasumised, tasaarveldused jne.) Näiteks: tulu/kulukanne ja tasumise / laekumise kanne.
  Lisaks igakuised või perioodilised raamatupidamislikud arvestuskanded laenude, liisingute, intresside, põhivara arvelevõtmise, kulumi, mahakandmise, laoliikumiste, laovahede, töötasu, maksude ja muude arvestuste kohta vastavalt ettevõttes toimunud tehingutele.
  Selgitus kirjete kohta: iga kanne sisaldab mitut kirjet, tavapäraselt ühe dokumendi puhul kolm. Näiteks ühest dokumendist kanne jaguneb kolmele kontole: nõue kliendile, müügikäibemaks ja müügitulu.
  Projektide või kulukohtade kasutamisel või muude jaotuste puhul, kui ühe dokumendi kohta tekib enam kui neli kirjet, tuleb arvestuse aluseks võtta kirjete arv.
  Projektide, kulukohtade või muud jaotuse kasutused annavad võimaluse jagada tehinguid erinevate tulu- või kululiikide lõikes, mis on vajalik ülevaatlikuks aruandluseks ja analüüsiks.

 • 1.3 Teenuse hind tunnihinde alusel.
  Hind 32€/tund. Tunnihinde alusel on töö, kui lisaks punktis 1.2 nimetatud tegevustele kogu raamatupidamise dokumentatsioon (või suurem osa) saadetakse meili teel, dokumendid tuleb kas välja trükkida või digitaalselt süstematiseerida, saata meeldetuletusi, kontrollida dokumente ja teiste isikute poolt sisestatud andmeid, parandada, selgitada, koostada erinevaid väljastusi ja aruandeid jne. Töö tegemiseks lepitakse kokku tööjaotus.

2. Teenuse osutamine üle interneti kasutatavates programmides nagu Directo, Hansa- Raama, Navision, Merit Aktiva või teised programmid.

 • 2.1 Üle interneti kasutatavate programmide puhul nagu Hansa Rama, Directo, Navision jt lepitakse kokku tööjaotus ja teenustasu arvestatakse vastavalt töömahule tunnihinna alusel vastavalt töö iseloomule (sisestamine, kontrollimine, programmi seadistamine finantsmoodulis, aruandlus jne). Hind: 32 €/tund.
 • 2.2 Programmi kasutusele võttes lepitakse kokku seadistamised – missugused seadistused on vajalikud ja kes missuguseid seadistused teeb. Hind: 32 €/tund.
 • 2.3 Meie poolt tehtavad seadistused ja töö juhendamine programmis tunnihinde alusel. Hind: 32 €/tund.

3. Palgaarvestus vastavalt töötajate arvule ja arvestusalustele programmis Merit Palk tunnihinna alusel

Hind: 32 €/tund

Teenus Aeg Hind
Teenustasu kuni 1 - 3 töötaja põhipalgaga 0,5 - 1 tund 16 - 32 €
Teenustasu kuni 3 - 6 töötaja põhipalgaga 1 - 1,5 tundi 32 - 48 €
Teenustasu kuni 6 - 10 töötaja põhipalgaga 1,5 - 3 tundi 48 - 96 €
Teenustasu kuni 10 - 25 töötaja põhipalgaga 3 - 6 tundi 96 - 125 €
Teenustasu kuni 26 - 40 töötaja põhipalgaga 6+ tundi 130 - 200 €
Üle 40 töötaja puhul teenuse hind tunniarvestuse alusel (30 min. täpsusega)

Palgaarvestus sisaldab igakuise töötasu, haigusrahade, puhkusetasude, hüvitiste ja muude tasude arvestust vastavalt lepingutele, tööaja või tükitöö tabelitele, saadud avalduste, tõendite või muude teatiste alusel.

4. Maksekorralduste ettevalmistamine ja/või ülekandmine

Töö toimub tunnihinna alusel või vastavalt korralduste arvule (sõltub töö spetsiifikast) ja/ või importimine programmist ja kontrollimine.
Hind 32 €/tund.
Maksekorralduse ettevalmistamine 1,50 €/korraldus.

5. VD , VDP, INF-ide ja muude lisaaruannete koostamine

Need on aruanded, mida tuleb esitada kas koos KMD, TSD aruandega või eraldi. Nende aruannete koostamise tingib ettevõtte tegevus ja kehtivad seadused.
VD ja VDP aruanded tuleb koostada igakuiselt, kui ettevõttel on Euroopa Liidu sisesed ehk EU maadesse müügid. Ülejäänud lisaaruanded sõltuvad kehtivatest seadustest ja ettevõtte majanduamistegevusest.
Hind 32 €/tund

6. Personalitöö

 • Lepingute koostamine
 • Lepingute muutmine, lõpetamine
 • Lepingupõhja koostamine
 • Töölepingute registreerimisraamatute koostamine
 • Kirjade koostamine

Tööde teostamine tunnihinna alusel. Hind 32 €/tund (30 min.täpsusega).

7. Aruanded

 • Statistikaaruanded (nt. Majandustegevus; Intrastat; EKOMAR; Eesti Panga maksebilansiaruanne)
  Töid teostatakse tunnihinna alusel (30 min.täpsusega). Hind 32 €/tund.
 • Aruandlus Kliendi juhatusele (igakuine, kvartaalne)
  Töid teostatakse tunnihinna alusel (30 min.täpsusega). Hind 32 €/tund.
 • Dokumentide, muude aruannete koostamine, koostamine, (nt. lähetusaruanded, kassaaruanded jne.) ja arvestustabelite koostamine (põhivara, varude inventuuri, laenude ja laenuintresside arvestustabel jne.)
  Töid teostatakse tunnihinna alusel (30 min.täpsusega). Tunnihind 32 €/tund.
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
  Töid teostatakse tunnihinna alusel (30 min.täpsusega). Hind 32 €/tund.
 • Aastaaruande koostamine
  - Aastaaruande vormistamise tasu tunnihinna alusel 32 €/tund, kuid mitte alla 50 €
  - Aastaaruandeks materjalide kokkupanek ja audiitoriga suhtlemine tunnihinna alusel. Tunnihind 32 €/tund
  - Eelnevate perioodide korrastamine ja aruannete, saldode, vm kontrollimine tunnihinna alusel. Hind 25 – 32 €/tund.

8. Muud teenused

 • Kliendi esindamine ametiasutustes
  Tunnihinna alusel (30 min.täpsusega). Hind 32 - 64 €/tund.
 • Lepingute vormistamine
  Tunnihinna alusel (30 min.täpsusega). Hind 32 - 64 €/tund.
 • Konsultatsioon
  Tunnihinna alusel (30 min.täpsusega). Hind 32 - 64 €/tund.
 • Uue ühingu asutamine või olemasoleva ühingu muudatuste tegemine läbi internetipõhise ettevõtjaportaali Teenindaja kontoris kohapeal.
  Tunnihinna alusel (30 min.täpsusega). Hind 32 - 64 €/tund.
 • Aadressi kasutamine ja postkastiteenus
  - Tondi 27, Tallinn aadressi kasutamine kliendi ettevõtte registreerimisaadressina (post suunatud mujale) - aastatasu 32 – 64 €
  - Tondi 27, Tallinn aadressi kasutamine kliendi ettevõtte postiaadressina ning tema nimele laekunud igasugused saadetised saadetakse vajadusel talle edasi ja / või teavitatakse saadetiste saabumisest. Tasu 16 €/kuus.

Kokkuleppehinnad

Finantsraamatupidamise teenustasu arvestamisel võib kokku leppida igakuise tasumise ühtse summana, mille puhul teenustasu fikseeritakse algselt vastavalt prognoosile või peale esimese või teise kuu pearaamatu koostamist lepingu lisana. Vastavalt töö mahu, spetsiifika või elukalliduse koefitsiendi muutumisele korrigeeritakse teenustasu, teatades sellest ette vähemalt üks (1) kuu.

Paketitasu puhul vaadatakse üle pearaamatu kanded ja mahud kvartaalselt või aasta lõpul ja esitatakse vajadusel lisaarve.

Teenustasu arvestamisel võib kokku leppida, et teenustasu on igakuiselt vastavalt tehtud töö mahule.

Kui ettevõtte tegevus mõneks ajaks peatub, siis hooldustasu, mis sisaldab 0-aruannete esitamist ja arvestuse pidamist aruannete esitamise kohta, on igakuine teenustasu 16 €/kuu.

Pikaajalisele püsikliendile – personaalsed pakkumised erinevate teenuste lõikes.

Kõikidele hindadele lisandub kehtiv käibemaks,
mis hinnakirja kehtestamise ajal on 20 %.Tondi tn 27, 11316 Tallinn,   Tel: 6558 224, 6558 415   Fax: 6816518   E-post: info@tahelend.ee