Meie teenused

1. Raamatupidamisteenused
2. Personalitöö
3. Maksualased nõustamised
4. Äri – ja majandusalased konsultatsioonid
5. Audiitorteenused
6. Finantsanalüüs
7. Juhendite, raamatupidamise sise-eeskirjade, kontoplaani ja muude dokumentide näidiste müük

Kuidas meie teenust kasutada

1. Võta meiega ühendust
2. Vaata läbi meie pakkumine
3. Hinda teenuse sobivust
4. Sõlmi meiega leping

Raamatupidamise juures kehtib üks ja kindle reegel:
Miski pole nii lihtne kui näib ja miski pole nii keeruline kui tundub.

KUIDAS NÄEB VÄLJA RAAMATUPIDAMISTEENUS?
Koostöö on edukas vaid siis, kui mõlemal poolel on oma õigused ja kohustused.


Mõned märksõnad


1. KORREKTSUS
Kliendi kohustus – koostada dokumendid iga tehingu kohta korrektselt.
Teenindaja kohustus – kõik dokumendid panna kaustades õigesse kohta ja õiges järjekorras ning dokumendid ja nendes kajastuvad toimingud kannetena pearaamatust läbi kanda.
Kõiki dokumente säilitada kuni kliendile üleandmiseni.
Kliendi õigus ja kohustus – hoida ja säilitada dokumente seaduses ettenähtud korras.

2. TÄPSUS
Kliendi kohustus – kõik dokumendid koostada õigesti ja need õigeaegselt raamatupidamisse tuua.
Teenindaja kohustus – dokumentidest koostada õiged ja õigeaegsed aruanded.
Dokumendid ja pearaamat koos aruannetega moodustavad raamatupidamise.

3. USALDUSVÄÄRSUS
Koostöö on hea, kui koostöös on usaldus nii kliendi poolt kui teenindaja poolt.
Infovahetus ja info konfidentsiaalsus kuuluvad sellesse konteksti.
Kliendi õigused – anda nii palju informatsiooni kui ta vajalikuks peab.
Teenindaja kohustus – kasutada informatsiooni kliendi huvides ja seaduste piires.

4. KONSERVATIIVSUS
Raamatupidamine on korras, kui see on koostatud vastavalt seadustele. On seadusi ja nõudeid, mis ei muutu.
Raamatupidamine algab dokumentidest, olgu need siis paberkandjal või arvutis.
Kliendi kohustus – tehingud dokumenteerida
Kliendi õigus – küsida nõu ja abi.
Teenindaja kohustus – võtta dokumendid vastu, informeerida vigadest, vajadusel anda nõu

5. MUUTUSED JA KOOLITUS
Eesti majanduselu on pidev muutumine. Väga palju muutusi on seaduste valdkonnas.
Raamatupidamine käib käsikäes muutustega. Üks osa raamatupidamisest on olla kursis muutustega ja kajastada seda raamatupidamises.
Meie eelis – õppida koos, olla kursis erinevate probleemidega, saada nõu ja abi kolleegidelt

6. RAAMATUPIDAMINE PEAB OLEMA LOETAV!
Raamatupidamist ei tule teha mitte ainult selleks, et see on kohustuslik, vaid raamatupidamises kajastuvad numbrid näitavad ka ettevõtte olukorda.

7. LOOGILISUS JA LOOMINGULISUS
Raamatupidamine ei ole ainult numbrite kokkuliitmine või mahalahutamine, vaid kõikide numbrite taga on tehingud.
Raamatupidamine juhindub seadustest ja selleks, et tehinguid hinnata õigesti ja õiglaselt, tuleb leida õiged vastused seadustest, et siis numbrid loogiliselt raamatupidamises kajastuksid.


Tondi tn 27, 11316 Tallinn,   Tel: 6558 224, 6558 415   Fax: 6816518   E-post: info@tahelend.ee